Ausbildungsstatistik

Lehrgang

Atemschutz 1 (Geräteträger) - Lehrgang

Atemschutz 2 (Innenangriff) - Lehrgang

Aktive Atemschutzträger (aktive Untersuchung)

Atemschutzwart - Lehrgang

Ausbildung in der Feuerwehr - Lehrgang

Branddienst - Lehrgang

Dammsicherung - Lehrgang

Feuerwehrjugendbetreuer - Lehrgang

Flugeinweiser - Lehrgang

Führen 1 (Gruppenkommandanten) - Lehrgang

Führen 2 (Zugskommandanten) - Lehrgang

Führen 3 (Großeinsatz/KHD) - Lehrgang

Funk - Lehrgang

Funkwart - Lehrgang

Führung-/Motivation - Lehrgang

Geräte-/Fahrzeugwart - Lehrgang

Kommandanten - Lehrgang

Maschinisten/TLF - Lehrgang

Rhetorik-/Kommunikation - Lehrgang

Schadstoff 1 (Basisausbildung) - Lehrgang

Schadstoff 2 (Spezialisten) - Lehrgang

Sichern und Retten - Lehrgang

Stabsarbeit 1 (Arbeiten in der ELtg) - Lehrgang

Strahlenschutz 1 (Basisausbildung) - Lehrgang

Stressverarbeitung nach Einsatz 1 - Lehrgang

Stressverarbeitung nach Einsatz 2 - Lehrgang

Stressverarbeitung nach Einsatz 3 - Lehrgang

Technik 1 (Basisausbildung) - Lehrgang

Technik 2 (Verkehrsunfall) - Lehrgang

Technik 3 (Katastrophen/Hochwasser) - Lehrgang

Truppführerabschluss - Lehrgang

Türöffnung - Lehrgang

Verkehrsregler - Lehrgang

Verwalter 1 - Lehrgang

Verwalter 2 - Lehrgang

Wärmebildkameranutzung - Lehrgang

Anzahl

26

25

16

5

13

28

5

5

1

19

10

3

32

6

2

3

5

20

6

15

10

4

9

3

1

1

1

36

18

5

20

3

7

4

4

4

% der Aktiven

66,67 %

64,10 %

41,03 %

12,82 %

33,33 %

71,79 %

12,82 %

12,82 %

2,56 %

48,72 %

25,64 %

7,69 %

82,05 %

15,38 %

5,13 %

7,69 %

12,82 %

51,28 %

15,38 %

38,46 %

25,64 %

10,26 %

23,08 %

7,69 %

2,56 %

2,56 %

2,56 %

92,31 %

46,15 %

12,82 %

51,28 %

7,69 %

17,95 %

10,26 %

10,26 %

10,26 %

Stand: 01.01.2021